ECONOMY CAR RENTAL SERVICE IN HYDERABAD

 

Sonata Gold

 

Sonata Gold

8hrs/80kms Extra Kms Extra Hrs Out of Station Driver Bhatta
 

3,000

30 300 30 500

 

 

Toyota Innova

 

Toyota Innova

8hrs/80kms Extra Kms Extra Hrs Out of Station Driver Bhatta
 

2,500

14 150 14 400

 

 

 

Skoda Octavia

Skoda Octavia

8hrs/80kms Extra Kms Extra Hrs Out of Station Driver Bhatta
 

4,000

30 300 30 500

 

Honda City

Honda City

8hrs/80kms Extra Kms Extra Hrs Out of Station Driver Bhatta
 

3,500

25 300 25 500

 

Toyota Corolla

Toyota Corolla

8hrs/80kms Extra Kms Extra Hrs Out of Station Driver Bhatta
 

4,000

20 300 20 500

 

Toyota Fortuner

Toyota Fortuner

8hrs/80kms Extra Kms Extra Hrs Out of Station Driver Bhatta
 

7,000

28 300 30 500


Call Now to Book Your Car In Advance: +91 9700434455